Privacybeleid

Jettie ontwerpt Privacy Verklaring

Hier vind je de privacy verklaring van Jettie ontwerpt.
Hierin wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door Jettie ontwerpt.

Inleiding
In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.
De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Je leest op dit moment de privacy verklaring van Jettie ontwerpt. Jettie ontwerpt is een grafisch bureau dat zich richt op het verzorgen van grafisch ontwerp voor particulieren en ondernemingen.
Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Jettie ontwerpt verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.

Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Jettie ontwerpt, neem dan gerust contact op!
Contactgegevens:
Albrecht Rodenbachstraat 20, 
8570 Vichte, België
info@jettieontwerpt.be
0497199918
BE 0700.676.530

Jettie ontwerpt is een onderneming in bijberoep, welke wordt gedreven door Jetske Demortier.

Algemeen
Jettie ontwerpt leeft de “Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het “recht van de elektronische economie”.
Jettie ontwerpt stelt zich middels huidig Privacybeleid tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

Doel gegevens
Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Jettie ontwerpt. Deze worden hieronder toegelicht.

1. Contact opnemen
Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Jettie ontwerpt via de website. Enkel de gegevens die jij in je e-mail naar Jettie ontwerpt zet worden opgeslagen om zo en goede communicatie te hebben. Meestal gaat het om gegevens, zoals je naam, eventueel bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en omschrijving van je vraag.

2. Online bestellen of reserveren
Voor je bestelling of reservatie hebben we je naam, e-mailadres, adres, betaalgegevens en je telefoonnummer nodig. Deze hebben we nodig voor de levering en facturatie van door jou bestelde producten, met als rechtsgrond het verstrekken van een dienst die door jou gevraagd werd. We gebruiken de gegevens om je bestelling te bezorgen, je op de hoogte houden over je bestelling of reservatie of om je te contacteren bij vragen of opmerkingen over je bestelling. 
Indien je een bestelling plaatst bij Jettie ontwerpt en hiervoor gebruik maakt van je account (zie “je account”), registreren wij deze op naam. Deze gegevens worden gebruikt voor het maken van statistische en algemene analyses van je aankoopgedrag, alsook voor profiling doeleinden. 

3. Je account
Je kan op onze website een account aanmaken. In je account slaan we onder andere de volgende informatie op: je naam, adres(sen), telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens en opgegeven informatie en interesses. We houden dit bij, zodat je ze bij een volgend bezoek aan onze website of bij het plaatsen van een bestelling niet telkens opnieuw hoeft in te voeren. Daarnaast gebruiken we de opgegeven contactgegevens ook om je te contacteren bij vragen of opmerkingen over je bestelling of om een review van ons bedrijf te vragen. Het beheer van jouw account op deze website heeft als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door jou werd gevraagd. Je kan je account steeds annuleren, contacteer ons daarvoor via info@jettieontwerpt.be.

4. Jouw mening
Om de dienstverlening te blijven verbeteren, horen wij graag jouw mening. Daarom kunnen we je contacteren voor een beoordeling of een vrijblijvend klant- of marktonderzoek. Wij houden de details van de beoordeling bij, alsook wie welke beoordeling schrijft. Indien je niet wenst deel te nemen aan beoordelingen, kan je dat steeds aangeven door middel van de link onderaan de e-mail, of door contact op te nemen met onze klantenservice.

5. Klantenservice
Om je goed te kunnen helpen wanneer je contact opneemt met onze Klantenservice, vragen wij je persoonsgegevens zoals naam, adres, e-mailadres, bestelnummer en telefoonnummer. 
Alle e-mail communicatie met onze klantenservice wordt bewaard, alsook chat gesprekken en gegevens over het telefoongesprek met jou. Indien een telefoongesprek wordt opgenomen, informeren we je van tevoren. Deze informatie wordt alleen gebruikt om je vraag zo goed en snel mogelijk te kunnen beantwoorden en om onze diensten te kunnen verbeteren, met als rechtsgrond het verstrekken van een dienst die door jou gevraagd werd.

Ontvangers
De gegevens die Jettie ontwerpt ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

Vimexx
De e-mail van Jettie ontwerpt wordt gehost bij vimexx.nl. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van vimexx.nl.

Opslag periode
Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Jettie ontwerpt, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

Contact opnemen
Op het moment dat je contact opneemt met Jettie ontwerpt via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, eventueel bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

Beveiligen
Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieen gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.
De persoonsgegevens die door Jettie ontwerpt of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie.
Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar Jettie ontwerpt. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces. De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.
Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website www.jettieontwerpt.be privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

Jouw rechten

1. Recht op inzage
Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Jettie ontwerpt vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Jettie ontwerpt. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

2. Recht op rectificatie
Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Jettie ontwerpt. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.

3. Recht op overdracht
Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Jettie ontwerpt opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Jettie ontwerpt al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

4. Recht op wissen van gegevens
Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Jettie ontwerpt vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

5. Recht op het indienen van een klacht
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Jettie ontwerpt niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.

6. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
Wil jij niet dat Jettie ontwerpt jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.

Het gebruik maken van deze rechten kan via info@jettieontwerpt.be onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, idbewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

Plichten
Jettie ontwerpt verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Jettie ontwerpt via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten.
Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Jettie ontwerpt met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

Jettie ontwerpt behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Jettie ontwerpt dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Jettie ontwerpt te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.
Albrecht Rodenbachstraat 20, 
8570 Vichte, België
info@jettieontwerpt.be
0497199918
BE 0700.676.530

Datum opmaak: 29/07/2020